Nett- og mobilbank

Nettbanken og mobilbanken er tilrettelagt for deg og bedrifta di. Betal rekningar, sjekk saldoen og få oversyn over produkt og tenester
  • Sjekk saldo, transaksjonar og forfallsregister
  • Utfør betalingar til inn- og utland
  • Godkjenn betalingar på farten

3 smarte bedriftstenester