Med den nye Bank-ID appen slepp du å leite etter kodebrikka og streve med å taste inn tala igjen. Du er også verna mot phishing på falske nettsider, og ingen kan bruke din BankID utan at du merkar det. 

BankID har også lansert ID-sjekk i BankID Appen. ID-sjekk er ein identitetssjekk med pass og bilete som vert gjennomført på mobilen. 
Denne tenesta er nyleg lansert i appen, men er ikkje tilgjengeleg i alle bankane. Eika ser no på denne løysinga, og i mellomtida vil Eika- kunder møta ei feilmelding viss dei prøver å skanne sitt pass eller ID kort.

For å nytte appen går du på alternativet «Aktiver BankID-app» som du ser i bildet til venstre under:

Illustrasjonsbilete om BankID-appen

Når du har fått aktivert den, er den klar til bruk. Appen køyrer i bakgrunn på telefonen din og dukkar opp når du har valgt signering eller innlogging med BankID-app. Du treng ikkje åpne appen direkte, den kjem automatisk fram så lenge du vel denne signeringsmetoden.  

Når du skal signere eller logge inn med bankID må du gjere som fylgjer:

  1. Ved val av signeringsmetode eller innlogging - vel bankID. Deretter får du opp val om å nytte brikke eller app. Du vel då app.
    OBS! Du skal ikkje velgje BankID på mobil!
  2. Du vil no få opp ei melding på din mobil som spør om det er du som forsøkjer å logge på, då stadfestar du med å trykke ja. 
  3. Du vil no bli sendt tilbake til sida der du valgte signeringsmetode, der dei spør etter passord. Du skal då nytte passordet som du normalt nyttar saman med brikka di.