Velkomen til Sogn Sparebank! 

Velkomen til Sogn Sparebank! 

Velkomen til lokalbanken i Sogn med kontor i Aurland, Lærdal, Vik, Sogndal, Årdal og i Bergen sentrum. Me kjenner lokalmarknaden vår og er ein nær medspelar for kundane våre.  Personleg rådgjeving og lokalkunnskap står sterkt hjå oss, og saman realiserer me dine planar og mål.Rådgjevarar i Sogn Sparebank