Tryggleik og antihvitvask

Svindel på internett skjer i fleire former, og felles for dei fleste er at dei kriminelle freistar å manipulere den som blir ramma. Her kan du finne ut korleis du sjølv kan avsløra svindlarar. Ta tryggings-quizen, les artiklar og sjå gjennom filmane, så blir du godt kjent med kva metodar som er i bruk og korleis du vernar deg mot dei.