Prisliste

Oversikt over prisar, renter og gebyr. Me tek atterhald om mogelege feil i prislista.

Lån 

Forbrukslån og refinansiering

Billån - priser

Lån til andre køyretøy

Innskot

Kort og minibank

Priser

Nett- og mobilbank og manuelle tenester

Sparing i fond - priser

Forsikring - priser

Bedrift

Samanlikne prisar

Du kan samanlikne prisane våre med prisar frå andre selskap på Finansportalen