Som følge av feil hjå Verdipapirsentralen ASA sin tenesteleverandør har årsoppgåva frå Euronext VPS blitt produsert med feil formuesverdi i Sogn Sparebank (ISIN NO0006000603) på kr 52,00 pr egenkapitalbevis. Dette medfører også at skattemeldinga har blitt produsert med feil formuesverdi. Eigenkapitalbeviseigarane må difor sjølve
korrigere skattemeldinga si for å reflektere den rette formuesverdien.

Rett formuesverdi som skal nyttast for eigenkapitalbevisa i Sogn Sparebank i skattemeldinga for 2020 er: kr 103,50 pr eigenkapitalbevis.

Skatteetaten vil i løpet av april sende ut ny aksjeoppgåve (RF-1088) med rett formuesverdi.