Det er kalla inn til ekstraordinært møte i generalforsamlinga i Sogn Sparebank.

Tid: Onsdag 25. november 2020, kl. 18.00.

Stad: elektronisk deltaking via Skype.

 

Vedlagt føl revidert framlegg til endring vedtekter og endring instruks hovudvalnemnd § 5-1.

Viser til børsmelding av 04.11.2020: https://newsweb.oslobors.no/message/517112

 Det er endringar i to av vedlegga, det gjeld:

Klikk på lenkane over for å sjå revidert framlegg til endring vedtekter og endring instruks hovudvalnemnd § 5-1.

 

Opphavleg innkalling og vedlegg følgjer her: 

Innkalling ekstraordinær generalforsamling 25. november 2020 med vedlegg.

Framlegg endring instruks hovudvalnemnd 51 Sogn Sparebank pr 25112020

Framlegg endring instruks lokale valnemnder 52 Sogn Sparebank pr 25112020

Framlegg endring vedtekter Sogn Sparebank pr 25112020

Innkalling eod generalforsamling 25 november2020