Onsdag 28. april vart det avheldt generalforsamling i Sogn Sparebank. 

På agendaen stod mellom anna gjennomgang av årsmelding og årsrekneskap, endringar i vedtekter og sjølvsagt kven som skal danna styre og verv i generalforsamlinga.

Nytt styre i banken er som følgjer:
Kristine Grønner Ohnstad - styreleiar
Arve Tokvam - nestleiar
Anne Kauppi (ny)
Olav Vikøren
Egon Moen 
Anne Espeland 
SIndre Wergeland (ny) 
Leidulv Finden (tilsetterepresentant) 
Marianne Sundal (tilsetterepresentant) 

Me ynskjer nye styremedlemmar, kundevalde, medlemmar i valnemdene hjerteleg velkomne med på Sogn Sparebank-laget. Samstundes nyttar me også høve til å takke dei som går ut for innsatsen for banken.  

Me viser elles til børsmeldt generalforsamlingsinformasjon.