Med Kontanttenester i butikk frå BankAxept/Vipps gjer vi kontantar lett tilgjengeleg i butikkar over heile Norge. Det vil seie at du kan ta ut og sette penger inn i matbutikkar i heile Norge. 

Kundar i Sogn Sparebank kan sjølvsagt nytte denne tenesta. 

Du kan ta ut og sette inn kontantar i NorgesGruppens sine butikker over heile landet:

  • alle butikkane i Meny og Kiwi
  • nesten alle Spar
  • nokre av Joker-butikkane.
  •  

Me reknar med at det vert fleire butikkar med tenesta vår etter kvart ! :)


Les meir om tenesta og finn din nærmaste matbutikk