Her er resultatet av kundevalet 2024: 

Kandidatane er oppført etter valkrets (Aurland, Årdal/Lærdal, Vik)

Valkrets Aurland
I Aurland er følgjande kandidatar valt til fast medlem til Generalforsamlinga for perioden 24/27. 

 • Lise Berntsen, 1984, Nærbutikk, 5746 Undredal

Valkrets Årdal/Lærdal
I Årdal/Lærdal er følgjande kandidat valt til fast medlem til Generalforsamlinga for perioden 24/27. 

 • Even Gundersen Vee, 1982 , Hydro, 6885 Årdalstangen

Valkrets Vik
I Vik er følgjande kandidat valt til fast medlem til Generalforsamlinga for perioden 24/27.  

 • Anne Mårdalen, 1970, 6893 Vik i Sogn, Inspektør og rådgjevar på Flatbygdi skule

 

Kven kan stemme ved kundevalet?

Sparebanken sine myndige kundar som har, og i dei siste seks månadane har hatt eit engasjement på minimum 5.000 kroner har stemmerett ved val av kundane sine medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga.Kvart kundeforhold gjev ei røyst når ikkje anna følgjer av lova eller vedtektene. Ingen kunde har meir enn 2 stemmer, ei på grunnlag av eige kundeforhold, og ei som representant for annan kunde.
 
Korleis kan eg stemme?
Valet føregår digitalt, med innlogging med BankID. Dei som ikkje har høve til å nytte denne løysinga, kan stemme over skranken på kontora i oversikta nedanfor. Lenke for å stemme ved kundevalet vert sendt ut per epost til kundar i banken. Stemmeinformasjon vert sjølvsagt også tilgjengeleg på nettsida. 

Det vert også mogeleg å nytte ei skrankeløysing for dei som ikkje har høve til å stemme digitalt. Det vil vere mogeleg å stemme ved følgjande kontor:
 • Aurland man, ons og fre kl. 12 - 14
 • Lærdal man, ons og fre kl. 12 - 14
 • Vik man, ons og fre kl. 12 - 14
 • Årdalstangen tys og tors kl. 12 - 14
 • Øvre Årdal man, ons og fre kl. 12 - 14 
        

 

Har du spørsmål kring kundevalet?

 • Send epost til val@sognbank.no eller ring generalforsamlingssekretær Anette Huun Jevnaker på tlf. 908 98 154