Indre Sogn, Aurland og Vik Sparebank har saman med Høgskulen på Vestlandet (HVL) gleda av å invitere til seminar

måndag 12. november  kl  10.00 - 12.00 på Quality Sogndal Hotel.

Dyktige føredragshaldarar vil snakke  rundt temaet "Kva er pengar?".

Dette er eit seminar sett frå ulike ståstadar rundt økonomi, historie, språk og digital utvikling gjennom kryptovaluta (særleg Bitcoin).

 

Seminaret er GRATIS for alle!

 

Velkommen!