Me ynskjer å rette ein stor takk til kandidatane som stilte til val og til alle kundar som har vist sitt engasjement og delteke i valet. Tusen takk! 

Følgjande kundar i Sogn Sparebank er valt inn i banken si generalforsamling for perioden 2022/25. 

Valkrets Aurland
Fast medlem:
Bjørn Ebne, 50 år, Aurland. 

Valkrets Årdal/Lærdal 
Fast medlem:
Bente Kristin Øien Hauge, 65 år, Lærdal

Varamedlem:
Kristin Haug Moen, 28 år, Årdal. 

Valkrets Vik
Fast medlem:
Bjarne Engum, 30 år, Vik i Sogn

Varamedlem:
Lars-Magnus Bungum, 19 år, Vik i Sogn