Me rettar ein stor takk til kandidatane som stilte til val og til alle kundar og eigarar som har vist sitt engasjement og delteke i valet. Tusen takk! 

Kundevalet

Følgjande kundar i Sogn Sparebank er valt inn i banken si generalforsamling for perioden 2023/26. 

Valkrets Aurland
Fast medlem:
Inga Winjum, 64 år, pensjonist 

Varamedlem:
Ingvild Åsvang, 50 år, Norway''s Best 

Valkrets Årdal/Lærdal 
Fast medlem:
Per Olav Lerøy, 34 år, Customer responsible FA på Hydro Aluminium 

Valkrets Vik
Fast medlem:
Per Aase, 57 år, rekneskapsførar

Varamedlem:
Reidunn Bolstad, 48 år, fysioterapeut  

Val for eigenkapitalbeviseigarane i banken

Medlem til Generalforsamling 2023-2026:
Kjell Arne Vigdal
Jarle M. Teigen

Varamedlem tilGeneralforsamling 2023-2026
Odd Reidar Øie

1 medlem sentral valnemnd 2023-2024
Asgeir Løno

1 varamedlem til sentral valnemnd 2023
Jarle M. Teigen

Styremedlem 2023-2024
Sindre Wergeland

2. varamedlem til styret 2023-2024
Vilde Wergeland