Sogn Sparebank gjev 100.000 kr til Røde Kors sitt viktige humanitære arbeid for å hjelpe krigsramma i og rundt Ukraina. 

Røde Kors er til stades i Ukraina og gjev akutt helsehjelp, mat, vatn, varme og beskyttelse til dei som er ramma av av krigen. Behovet er stort, og situasjonen vert verre dag for dag. 

- For oss i Sogn Sparebank er det viktig og riktig å bidra med støtte. Me håpar dette kan inspirere endå fleire til å bidra, seier adm. Banksjef Mads Indrehus.  

Slik jobbar Røde Kors i Ukraina

 
Her kan du gje et bidrag til de krigsramma:

  • Røde Kors: Vipps til #2272
  • Redd Barna: Vipps til #2231
  • Flyktningehjelpen: Vipps til #2142
  • SOS Barnebyer: Vipps til #24867
  • Kirkens Nødhjelp: Vipps til #2426
  • UNICEF Norge: Vipps til # 700441
  • Care Norge: Vipps til #2468
  • Amnesty Norge: Vipps til #2272