Velkomen på kino! 

Banken vil vere ein medspelar og gjere Sogn til ein endå betre plass å bu. Difor inviterer me no til romjulskino alle stadene der me har kontor; Aurland, Lærdal, Årdal, Vik, Sogndal og Bergen. Ei lita julegåve frå banken til dei minste og familiane deira. 

Her er det førstemann-til-mølla-prinsippet som gjeld, og det er maks 4 billettar per person/bestilling. Alle billettar må tingast på førehand. 

Nedanfor er ei liste over tid og stad for kinovisningane. Det er litt ulike måtar å tinge billettar på kvar stad, så les nøye kva som gjeld for din næraste kino.

 Stad Tidspunkt  Billettar
Aurland Trudvang kino,
onsdag 27.12
kl. 15.00 og
kl. 17.00
Fristen for å bestille billettar var 20.12.
Lærdal

Lærdal kino,
torsdag 28.12
kl. 16.00

Fristen for å bestille billettar var 20.12.
Årdalstangen

Årdal kino,
onsdag 27.12
kl. 17.00

FULLT

Sogndal

Sogndal kino, torsdag 28.12
kl. 16.00

FULLT
 Vik Blixhallen,
fredag 29.12
kl. 18.00
FULLT
Bergen

Bergen kino, KP7
Torsdag 28.12
kl. 17.30

FULLT 


Lurar du på noko? Kontakt Kundesenteret vårt på tlf 57 64 85 10 eller kino@sognbank.no