Velkomen på kino! 

Banken vil vere ein medspelar og gjere Sogn til ein endå betre plass å bu. Difor inviterer me no til romjulskino alle stadene der me har kontor; Aurland, Lærdal, Årdal, Vik, Sogndal og Bergen. Ei lita julegåve frå banken til dei minste og familiane deira. 

Her er det førstemann-til-mølla-prinsippet som gjeld, og det er maks 4 billettar per person/bestilling. Alle billettar må tingast på førehand. 

Nedanfor er ei liste over tid og stad for kinovisningane. Det er litt ulike måtar å tinge billettar på kvar stad, så les nøye kva som gjeld for din næraste kino.

 Stad Tidspunkt  Billettar
Aurland Trudvang kino,
onsdag 27.12
kl. 15.00 og
kl. 17.00
Send SMS til
Terje Horvei
tlf. 934 49 683.
Oppgje kva visning
du vil sjå. 
Siste frist:20. des. 
Lærdal

Lærdal kino,
torsdag 28.12
kl. 16.00

Send SMS til
Øyvind Hamre
tlf. 905 84 198 
Siste frist: 20. des. 
Årdalstangen

Årdal kino,
onsdag 27.12
kl. 17.00

Gå til bestillingslenke
Bestillingskode: 1212

Sogndal

Sogndal kino, torsdag 28.12
kl. 16.00

Gå til bestillingslenke
Bestillingskode: sogn 
 Vik Blixhallen,
fredag 29.12
kl. 18.00
Send epost til kino@sognbank.no
Skriv at du vil på kino i VIK og antall billettar.
Siste frist: 20. des. 
Bergen

Bergen kino, KP7
Torsdag 28.12
kl. 17.30

Fullt - venteliste
Send epost til kino@sognbank.no
Skriv at du vil på kino i BERGEN og antall billettar.
Oppgje antall billettar.
Siste frist: 20. des. 


Lurar du på noko? Kontakt Kundesenteret vårt på tlf 57 64 85 10 eller kino@sognbank.no