Innkalling til kundevalmøte i Indre Sogn Sparebank

I samband fusjon til Sogn Sparebank skal kundane velja sine representantar til generalforsamlinga i Sogn Sparebank.

 

Eigenkapitalbeviseigarane sitt valmøte i Indre Sogn Sparebank vert halde:

Tid:     Onsdag 06. mars 2018 kl. 18.00.

Stad:   Indre Sogn Sparebank, Statsråd Evensensveg 8, 2 etg., Årdalstangen.

            og

            Indre Sogn Sparebank, Øyraplassen 8, Lærdal

 

For fullstendig innkalling og sakliste sjå vedlegg.

 

Innkalling_og_ sakliste_kundeval

 

Fullmaktsskjema

 

 

Innkalling til eigenkapitalbeviseigarane sitt valmøte i Indre Sogn Sparebank 06.03.2019

TIL EIGENKAPITALBEVISEIGARANE I INDRE SOGN SPAREBANK

 

I samband fusjon til Sogn Sparebank skal eigenkapitalbeviseigarane velja sine representantar til generalforsamlinga i Sogn Sparebank.

 

Eigenkapitalbeviseigarane sitt valmøte i Indre Sogn Sparebank vert halde:

Tid:     Onsdag 06. mars 2018 kl. 19.00.

Stad:   Indre Sogn Sparebank, Statsråd Evensensveg 8, 2 etg., Årdalstangen.

 

For fullstendig innkalling og sakliste sjå vedlegg.

 

Innkalling_og_ sakliste_eigenkapitalbevisegarval

 

Fullmaktsskjema

 

Paameldingsskjema