Alle som har fastrenteinnskot får tilsendt brev med tilbod om fornying av avtalen.

Frist for å fornye avtale om fastrenteinnskot er 30.12.2019.

 

For nye kundar finn dykk avtalemal her:

Heilt år 2020:  W:\1 FELLES\FASTRENTE SOGN SPAREBANK\Mal Fastrente Sogn Sparebank 1 år 2020 tom 31.12.2020.docx

1. halvår 2020  W:\1 FELLES\FASTRENTE SOGN SPAREBANK\Mal Fastrente Sogn Sparebank 1 halvår 2020 tom 30.06.2020.docx