Med omsyn til smitteutviklinga i Årdal så vel banken å halde kontora i Øvre Årdal og på Årdalstangen opne kun for avtalte møter eller andre avtalar. Dette gjeld frå i torsdag 09.12. og inntil vidare.

Digitale- og telefonmøter vil bli gjennomført som før.

Finn ei tid for rådgjevingssamtale når det høver deg

Treng du hjelp til overføringar, kort, nettbank og liknande og trenger å få løyst det med de same? Ring dei flinke folka våre på kundesenteret!

Tlf: 57 64 85 10
E-post: post@sognbank.no