Alle norske banker må innhente legitimasjon og kundeerklæring på kundane sine, dette er eit   lovkrav frå myndigheitene.
Dei siste månadene har banken jobba  kontinuerleg med å kontakte kundane, og vi har fått god hjelp av kundane til å løyse utfordringa.

Dessverre har vi ikkje oppnådd kontakt med alle, og eit fåtal kundar vil difor få sperra konti og kort i løpet kort tid etter pålegg frå Finanstilsynet.

Er du ein av kundane som ikkje har oppdatert legitimasjon og/eller kundeerklæring?

Dersom du er ein av dei som er omfatta av dette, kan du ta kontakt med banken på telefon 57 64 85 10, e-post post@sognbank.no eller besøke eit av kontora våre, so hjelper vi deg.

So snart legitimasjon og kunderklæring er på palss, vil kundeforholdet ditt blir opna igjen.