Dette er eit lovpålagt krav me har fått frå Finanstilsynet. Me må vite kven du er  - for din eigen sikkerhet.

Har du fortsatt ikkje legitimert deg, ber me deg gjere dette så fort som råd.

Ta med passet ditt og kom innom ein av våre avdelingar.

Bur du utanbygds, kan du ta bilde av passet ditt å senda oss via App'en vår eller Nettposten din,  i kundemeldingar.

Er bankID'en din nyare enn februar 2018, ta kontakt med oss på kundesenteret på tlf 57 64 85 10.