I ein hektisk kvardag er det lett misse oversynet over kva du sparar. Er det nok til oppfylle bustaddraumen, leve godt som pensjonist eller dra på den ferieturen? No får du full kontroll på sparinga di i mobilbanken.

Mi sparing
No har vi lansert vi ei ny spareteneste som gjer at du får meir kontroll og oversyn over korleis du sparar: på bankkonto, i fond og til pensjon. Du kan sjølv velje kva for kontoar du vil ha med i oversynet. Det er du som har regien. Og ønskjer du komme i kontakt med rådgivaren din er vi eit tastetrykk unna.

Pensjonssparing
Har du tenkt over kva du ønskjer få i pensjon når den tid kjem? I løpet av arbeidslivet vil mange av oss ha jobba fleire stader, og desse arbeidsgivarane set av pengar undervegs som du får når du blir pensjonist. Veit du kva du vil få utbetalt i pensjon når du går av? Ein dag skjer det, og det er greit ha kontroll over kva arbeidsgivar har sett av i pensjon til deg.

Denne sparinga kan du no sjå i mobilbanken  Vi har samla den opptente pensjonen gjennom dine arbeidsgivarar, og med ein pensjonskalkulator får du oversyn over kva du sjølv må setje til sides kvar månad for leve det pensjonisttilværet du ønskjer.

Vi gir deg kontrollen over di eiga sparing og framtid.