Innkalling til kundevalmøte i Indre Sogn Sparebank

I samband fusjon til Sogn Sparebank må valperiode i Indre Sogn Sparebank for 2018 forlengast frå generalforsamlinga 28.03.2019 til fusjon er registrert i Føretaksregisteret.

 

Forlenging av valperiode vert føreteke ved val på kundevalmøte til generalforsamlinga i banken.

 

Kundevalmøte i Indre Sogn Sparebank vert halde:

Tid:     Onsdag 27. februar 2018 kl. 18.00.

Stad:   Indre Sogn Sparebank, Statsråd Evensensveg 8, 2 etg., Årdalstangen.

 

For fullstendig innkalling og sakliste sjå vedlegg.

 

Innkalling og sakliste kundeval

 

Fullmaktsskjema

 

Innkalling til eigenkapitalbeviseigarane sitt valmøte i Indre Sogn Sparebank

TIL EIGENKAPITALBEVISEIGARANE I INDRE SOGN SPAREBANK

 

I samband fusjon til Sogn Sparebank må valperiode i Indre Sogn Sparebank for 2018 forlengast frå generalforsamlinga 28.03.2019 til fusjon er registrert i Føretaksregisteret.

 

Forlenging av valperiode vert føreteke ved val på eigenkapitalbeviseigarane sitt valmøte til generalforsamlinga i banken.

 

Eigenkapitalbeviseigarane sitt valmøte i Indre Sogn Sparebank vert halde:

Tid:     Onsdag 27. februar 2018 kl. 18.30.

Stad:   Indre Sogn Sparebank, Statsråd Evensensveg 8, 2 etg., Årdalstangen.

 

For fullstendig innkalling og sakliste sjå vedlegg.

 

Innkalling og sakliste eigenkapitalbeviseigarval

 

Påmeldingsskjema

 

Fullmaktsskjema