Eika Innskuddspensjon

Eika Innskuddspensjon

Innskotspensjon er den pensjonen du som arbeidsgivar sparer til dine tilsett. Ordninga inkluderer alle tilsett over 13 år og inneber "pensjon frå fyrste krone". Ein gunstig innskotspensjon for tilsett dine kan gjere deg til ein foretrekt og meir attraktiv arbeidsgivar.

Dette er de nye reglene for innskuddspensjon

  • Alle ansatte får pensjonssparing fra første krone
  • Obligatorisk tjenestepensjon er 2% av lønn, opp til 12G
  • Bedrifter som i dag sparer mer enn 2% til sine ansatte kan justere sparesatsen for å begrense de eventuelle økte kostnader som kan inntreffe
  • Fra og med 1. januar 2022 er aldersgrensen satt ned til 13 år, noe som betyr at alle over 13 år med inntekt høyere enn 1 000 kroner har rett til å få innskuddspensjon og skal meldes inn i pensjonsordningen.
  • Overgangsordningen gjelder frem til 30. juni 2022. Alle pensjonsavtaler blir automatisk endret til nye regler etter denne dato.

Pensjon fra første krone 

1. juli 2022 iverksettes "pensjon fra første krone".

Dette betyr at de ansatte får pensjonsinnbetaling fra første dag. En viktig endring er også at alle ansatte som er fylt 13 år og tjener mer enn 1 000 kroner skal inn i ordningen.

 

Enklere ajourhold med a-meldingen

For at pensjonen til alle ansatte skal bli riktig er det essensielt at informasjon om lønn, stillingsprosent og ikke minst inn og utmeldinger til enhver tid er korrekt.

Det at pensjonsselskapene nå kan innhente lønnsdata fra a-meldingen sørger for at bedriftens pensjonsavtale til enhver tid er oppdatert. Fordelene er mange og reduserer risiko for feilrapportering og sikrer at bedriften gir arbeidstakerne riktig sparing til pensjon.

A-meldingen og nye pensjonsregler