Betaling til og frå utlandet

Skal du betale pengar til utlandet gjer du dette i nettbanken. Betaling frå utlandet mottek du raskast om betalar bruker IBAN-nummeret ditt og SWIFT-adressa vår.

Betale til utlandet

GJerast i nettbanken

Du kan leggje betalingar til forfall fram i tid, og lage eit eige mottaksregister for utlandsbetalingane dine.

For å betale til utlandet må du ha:

  • Mottakar sitt namn og adresse
  • Mottakar sitt kontonummer
  • Mottakaren sin IBAN nummer - sjå liste over land som krev dette
  • Mottakarbanken sin SWIFT/BIC-kode

 

Motta penger frå utlandet

Finn ditt IBAN nummer

Skal du motta pengar frå utlandet er det viktig at personen som skal betale til deg har følgjande informasjon:

  • Namnet di og adressa di
  • Ditt IBAN - som du finn ved å skrive inn kontonummeret ditt i feltet nedanfor
  • Vår SWIFT/BIC-kode
  • Valutasort og sum

Sogn Sparebank sin SWIFT/BIC kode erIDRENO21

Skal du betale til utlandet og ønskjer å finne ein annan bank sin SWIFT/BIC - kode kan du finne det på www.swift.com