Personopplysningar og arbeid mot økonomisk kriminalitet

Nokre av kundane våre lurer på kvifor dei må legitimera seg og svara på spørsmål om bankforholdet sitt, sjølv om dei alltid har vore kundar i banken. Her får du svar på kvifor.
Person på pc

Saman mot kvitvasking

Som bank har me eit ansvar for å bekjempa økonomisk kriminalitet, svindelforsøk og ID-tjuveri. Me er derfor pålagt å kjenne identiteten til alle våre kundar og innhente legitimasjon og opplysningar om deg som kunde, slik at me aktivt kan beskytte dine økonomiske interesser og ivareta vårt samfunnsansvar. 
par som ser på mobil sammen

Har du fått melding om å legtimera deg i banken?

Fleire av våre kundar vil bli kontakta av banken med beskjed om at me treng ny legitimasjon. Grunnen for dette er at me må oppdatera vår dokumentasjon på kundens identitet i våre arkiv. 
kryptovaluta

Krypto og digital valuta

Ofte stilte spørsmål