I banken vår er me i underkant av 40 tilsette. Me har eit mangfald i både alder, geografi, kompetanse og bakgrunn og saman jobbar me til beste for kundane, næringslivet og lokalsamfunna i Sogn. 

Våre ledige stillingar:

 

Ta gjerne kontakt for ein uformell prat på Leiar stab Ingeborg Indrelid iin@sognbank.no mob. 472 44 089