Sponsoroversikt

Lag- og organisasjonane får gjennom desse avtalane midlar til å drifte sunne, gode og velorganiserte idrettslag, musikklag og festivalar. Sogn Sparebank får ei positiv marknadsføring av banken som er med på å styrka konkurransedugleiken til banken i distriktet.