Kristine Grønner Ohnstad, styreleiar

Arve Tokvam, nestleiar

Olav Vikøren, styremedlem

Grete Hjetland, styremedlem

Kåre Mentz Lysne, styremedlem

Anne Kauppi, styremedlem

Sindre Wergeland, styremedlem

Marianne Sundal, styremedlem (tilsetterepresentant)

Halvor Larsen, styremedlem (tilsetterepresentant)