Berekraftige investeringar (ESG)

Berekraftige investeringar (ESG) står for Environmental, Social and corporate Governance og handlar om å ta omsyn til miljø, sosiale utfordringar og god eigarstyring i ei investeringsavgjerd.
  • Miljø
  • Samfunnsansvar
  • Selskapsstyring

Kva betyr dette for deg som kunde?

ESG-profilen til eit selskap inngår alltid som eit av kriteria når Eika Kapitalforvaltning gjer ei investeringsavgjerd.

Når du kjøper eit Eika fond blir pengane dine plasserte i selskap som jobbar for å følgja strenge krav til samfunnsansvar, berekraft, etikk og openheit

Vi forklarer deg ESG

Kva er ESG?

Vi er opptatt av at avkasting på sparepengane dine ikkje skal gå på bekostning av barnearbeid og dårlege sosiale arbeidsforhold. Sjå på vår nye podcastepisode om ESG.

Dei etiske retningslinjene våre

Eikas etiske retningslinjer

Eika Kapitalforvaltning har valt å ikkje investera i selskap som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på lista si med utelukkande selskap. Dette er selskap som driv med produksjon av kjernevåpen, grove krenkingar av menneskerettar, grov korrupsjon, produksjon av tobakk mm

Sjekk der mykje du kan få i pensjon med spareappen Smartspar

  1. Last ned Smartspar og logg inn med BankID
  2. Opprett eit sparemål
  3. Få anbefalt fond basert på kor lenge du skal spare og kva som er viktig for deg
  4. Gratulerer - du er i gong med smart sparing!
Appstore logo
 
Google Play logo