Investere i enkeltaksjar via Norne Securities

Banken er tilknytt agent til Norne Securities og kan gjennom dette agentforholdet tilby handel med aksjar og andre verdipapir.