Sogn Sparebank er ein børsnotert bank med eigenkapitalbevis. Eigenkapitalbeviseigarane er representert både i Generalforsamlinga og i banken sitt styre.

Eigenkapitalbeviseigarane sitt valmøte i Sogn Sparebank vart halde onsdag 14.februar 2024, kl. 19.00. 

2024
Sjå signert protokoll frå valmøte som blei børsmeldt 15.02.24
Innkallinga til eigenkapitalbeviseigarvalet blei børsmeldt 22.01.24. Følg lenka for fullstendig innkalling, saksliste og informasjon om påmelding.
Innstillinga frå sentral valnemnd blei børsmeldt 06.02.24

2023
Sjå signert protokoll frå valmøte som blei børsmeldt 16.02.23
Innkallinga til eigenkapitalbeviseigarvalet blei børsmeldt 23.01.23
Innstillingar frå sentral valnemnd blei børsmeldt 07.02.23


2022 
Sjå signert protokoll frå valmøte.
Innkallinga til eigenkapitalbeviseigarvalet blei børsmeldt 21.01.22.
Innstillingar frå sentral valnemnd blei børsmeldt 10.02.22
Gjennomføring av valmøteblei børsmeldt 16.02.22.