Valmøte for eigenkapitalbeviseigarane i banken vart gjennomført onsdag 15. februar kl. 19.00 via Teams.

Sjå signert protokoll frå valmøte som blei børsmeldt 16.02.23
Innkallinga til eigenkapitalbeviseigarvalet blei børsmeldt 23.01.23
Innstillingar frå sentral valnemnd blei børsmeldt 07.02.23


2022 
Sjå signert protokoll frå valmøte.
Innkallinga til eigenkapitalbeviseigarvalet blei børsmeldt 21.01.22.
Innstillingar frå sentral valnemnd blei børsmeldt 10.02.22
Gjennomføring av valmøteblei børsmeldt 16.02.22.