Val og generalforsamling 

Her finn du informasjon om Generalforsamlinga, kundeval og val av eigenkapitalbeviseigarar til generalforsamlinga i banken. 

Kven er Generalforsamlinga?

Generalforsamlinga består av 34 medlemmar med 18 varamedlemmar. 
Medlemmane er offentleg valde representar frå  kommunane Aurland, Lærdal og Årdal, kundar, eigenkapitalbeviseigarar og tilsette i sparebanken

Eigenkapitalbeviseigarval 2023 

Sogn Sparebank er ein børsnotert bank med eigenkapitalbevis. Eigenkapitalbeviseigarane er representert både i Generalforsamlinga og i banken sitt styre.

Valmøte for eigenkapitalbeviseigarane i banken vart gjennomført onsdag 15. februar kl. 19.00 via Teams.

Sjå signert protokoll frå valmøte som blei børsmeldt 16.02.23
Innkallinga til eigenkapitalbeviseigarvalet blei børsmeldt 23.01.23
Innstillingar frå sentral valnemnd blei børsmeldt 07.02.23


2022 
Sjå signert protokoll frå valmøte.
Innkallinga til eigenkapitalbeviseigarvalet blei børsmeldt 21.01.22.
Innstillingar frå sentral valnemnd blei børsmeldt 10.02.22
Gjennomføring av valmøteblei børsmeldt 16.02.22.