Medlemmane er offentleg valde representar frå  kommunane Aurland, Lærdal og Årdal, kundar, eigenkapitalbeviseigarar og tilsette i sparebanken