Sogn Sparebank er styrt frå Sogn, og det er viktig for banken å gje tilbake og vere ein aktiv bidragsytar til at Sogn skal vere ein god plass å bu og vekse opp. Banken tek samfunnsansvaret sitt på alvor og gjev kvart år ein del av overskotet frå året før tilbake til lag og organisasjonar i lokalmiljøet. Dette skjer gjennom søknadar til gåvefondet, og etter hovudsøknadsfristen som var i mars, er det klart kven som får gåvemidlar i denne omgangen. 

Totalt deler me ut om lag 2 millionar kroner til lag og organisasjonar i Sogn.
Her følgjer ei oversikt:

 Lag/organisasjon Gåvesum
Arnafjord Bygdeutval 10.000 kr
Aurland IL 75.300 kr
Aurland jakt og fiskelag 10.000 kr
Aurland Røde Kors Hjelpekors 50.000 kr
Aurland Sogelag 20.000 kr
Aurland spelemannslag 5.000 kr
Balestrand pensjonistlag 20.000 kr
Blåfjell skyttarlag 10.000 kr
Dnt ung gruppa gjennom Vik Turlag 14.400 kr
Flåm samfunnshus 10.000 kr
Framfjord ungdomslag 60.000 kr
Fresvik Ungdomslag 40.000 kr
Gamalostfestivalen  50.000 kr
Grimsgjerde vel 100.000 kr
IL Modig - Mensen ernst minneløp 20.000 kr
Indre Ofredal vener 50.000 kr
Kjørnes velforening 25.000 kr
Kristian otterskreds motorsamling 30.000 kr
Ljom Ungdomslag 20.000 kr
Lærdal Golfklubb Utlarangen 90.000 kr
Lærdal seniordans 5.000 kr
Nasjonalt villakssenter 50.000 kr
Norske redningshunder 10.000 kr
Nærøyfjorden verdsarvpark 30.000 kr
Seimsdalsstrond Seimsdal Ungdomslag 100.000 kr
Undredal Ungdomslag 400.000 kr
Unesco Verdsarvsenter Nærøyfjordområdet 50.000 kr
Vangsnes bygdalag 10.000 kr
Vassbygdi ungdomslag 15.000 kr
Venner av Aurlandsdalen 80.000 kr
Vik Helselag 1.000 kr
Vik IL 200.000 kr
Vik kvinne- og familielag 5.000 kr
Vik pensjonistlag 10.000 kr
Vik Seniordans 5.000 kr
Årdal båtforening 10.000 kr
Årdal FTU 10.000 kr
Årdal klatreklubb 100.000 kr
Årdal sogelag  30.000 kr
Årdal turlag 18.400 kr