12. - 18. februar er det kundeval i banken, og då kan alle myndige personar som er kundar  i Sogn Sparebank stille til val som representant for kundane, enten som medlem eller varamedlem. Dei valde representantane representerer sitt lokalområde i banken si generalforsamling. 

Korleis fremje kandidatar

Du kan fremje både deg sjølv og andre aktuelle kandidatar. 
Framlegget må omfatta namnet til kandidaten, fødselsår, dato, yrke og adresse. Framlegget må sendast skriftleg per epost til val@sognbank.no. 

Frist for å fremje kandidatar til kundevalet er 17.januar 2024. 

Har du spørsmål? 

Send ein epost til val@sognbank.no eller ring generalforsamlingssektetær Anette Huun Jevnaker på tlf. 908 98 154.