13. - 19. februar er det kundeval i banken, og då kan alle myndige personar som er kundar  i Sogn Sparebank stille til val som representant for kundane, enten som medlem eller varamedlem. Dei valde representantane representerer sitt lokalområde i banken si generalforsamling. 

Korleis kan du fremje kandidatar?
Du kan fremje både deg sjølv og andre aktuelle kandidatar. 

Framlegget må omfatta namnet til kandidaten, fødselsår, dato, yrke og adresse. Framlegget må sendast skriftleg per epost til val@sognbank.no.
Frist for å fremje kandidatar til kundevalet er 26. januar 2023. 

Me ser fram til å høyre frå deg!