Kundeval

13. - 19. februar er det kundeval i banken, og då kan alle myndige personar som er kundar  i Sogn Sparebank stille til val som representant for kundane, enten som medlem eller varamedlem. Dei valde representantane representerer sitt lokalområde i banken si generalforsamling.  Valet er digitalt kombinert med ei skrankeløysing for ikkje-digitale kundar. Finn ut meir ved å klikke på den grøne knappen under. 

Val eigenkapitalbeviseigarar 

15. februar er det valmøte for eigenkapitalbeviseigarane i banken. Møtet foregår via teams og det er krav om påmelding i forkant.
Finn ut meir ved å klikke på den grøne knappen under.