Sogn Sparebank sitt gåvefond

Me er oppteken av å vera ein medspelar i og for lokalmiljøet. Søk banken sitt gåvefond om midler til allmennyttige tiltak.