Ansvarsforsikring

Forsikringa dekkjer det rettslege erstatningsansvaret for fysisk skade på person eller ting som bedrifta eller produktet forårsaker.
  • Omfattar ansvar som eigar eller brukar av fast eigedom
  • Tilleggsforsikring for bedrifter som utøver virksomheten sin innan fleire bransjar
  • Speditøransvarsforsikring kan også kjøpast
Kontakt meg om ansvarsforsikring

Om forsikringa

Fleire typar ansvarsforsikring

For verksemder som driv innan ulike bransjar, kan det vera aktuelt med fleire ansvarsforsikringar.

  • Næringsforsikring. Teiknar du næringsforsikring får du ein heilheitleg pakkeløysing kor alminneleg ansvarsforsikring med produktansvar er inkludert.

  • Styreansvarsforsikring. Aksjeselskap, burettslag og stiftelsar bør vurdera å teikne styreansvarsforsikring. Som styremedlem kan man bli stilt økonomisk ansvarleg for feil styret har gjort.

  • Bilansvarsforsikring. Har bedrifta firmabil må du teikna bilansvarsforsikring som omfattar personskader og skader på andre sine ting og kjøretøy.