Droneforsikring for næringsdrivande

Forsikring for mindre droner. Dette inneber små ubemanna luftfartøy (RPAS).
  • Inkluderer ansvarsforsikring på 750 000 SDR i medhald av EC785/2004
  • Tilbehøyr og delar med inntil 10 000 kroner
  • Dekkjer tap og fysiske skadar på dronen under flyging
Kontakt meg om droneforsikring

Kva forsikring passar for deg?

Hos oss kan du velje mellom Flygekasko, Bakkekasko og Droneansvar. Sjå kva som passar deg best. 

 

Flygekasko Bakkekasko Droneansvar 
Tap av og fysiske skadar på dronen under flyging,
medrekna nedstyrtning og samanstøyt
     
Tilbehøyr inntil 10 000 kroner


 
Transportskadar


 
Brann-, vatn- og tjuveriskadar

 
Ansvar (EC785/2004)

 

Forsikringa kan utvidast til å gjelde tilleggsutstyr som blir festa på dronen som for eksempel kamera, Lidar og liknande sensorar.

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!