Miljøforsikring

Omfattar plutseleg skade bedrifta kan bli ansvarleg for i samsvar med forvaltning av mangfaldet til naturen.
  • Erstattar skade på eigen og andres eigedom
  • Miljøerstatning i medhald av naturmangfaldlova
  • Gjenoppretting av naturen slik den var før ei hending har oppstått
Kontakt meg om miljøforsikring

Spørsmål og svar