PSD2

PSD2, eller betalingstenestedirektivet, gjeld no i Noreg. Dette er eit EU-direktiv regulerer betalingsformidlinga i EU og EØS.Blant krava som følgjer av PSD2 er at godkjente tredjepartar med samtykke frå kontoeigar kan få tilgang til visse kontotenester i bank.

Meir informasjon