Enklare bankkvardag med nyttige korttenester

Her får du ei enkel oversikt over alt du kan gjera på eiga hand i mobil- og nettbanken

Kvar finn eg korttenestene?

De tilgjengelige korttjenestene i nettbanken

Slik finn du korttenestene i nettbanken:

1. Kort
2. Mine kort
3. Kortoversikt - vel ønskt bank- eller kredittkort, korttenestene blir opna på neste side.
Hånd med mobil, eika-logo på mobilen

Slik finn du korttenestene i mobilbanken:

1. Klikk på menyen oppe til høgre (dei tre strekene)
2. Vel "Kort"
3. Du får her opp ei oversikt med alle dine kort  - vel ønskt bank- eller kredittkort, korttenestene blir opna på neste side.

Felles tenester for bank- og kredittkort

Slik gjer du det:

Slik administrerer du kredittkortet ditt

Det meste kan du faktisk ordna sjølv