Lær meir om kredittkorta våre

Vi ønskjer at du skal forstå produkta våre - dei viktigaste eigenskapane samt rettane dine og plikter. Du må også kunne vurdere om kredittkort passar til behovet ditt og til økonomien din. Her finn du ei kortfatta og forenkla forklaring av kredittkorta våre. Dei fulle vilkåra finn du i avtalevilkår for kredittkort.

Forklaring av ord og uttrykk som du bør forstå for å inngå ein avtale om kredittkort.

Prisar, vilkår og informasjon om ny finansavtalelov