Hytteforsikring

Hytteforsikring

Dette er forsikringa for deg som eig hytte eller fritidsbolig som ikkje er fast bebodd.

Kva forsikring passar for deg?


Dekkes
Dekkes ikke
Hytte Pluss Hytte
   
Total gjenoppføring av hytta/feriehuset ved meir enn 75% skade


Følgjeskadar ved handverkarfeil


Skade på hageanlegg (utvida dekning)


Skade på hageanlegg


Følgjeskader ved vatnskade på våtrom


Skadar på småbygg


Naturskade


Rettshjelp


Brann-, vatn- og tjuveriskader


 

 Sjå fullstendige vilkår (pdf) 

Gode råd

Sikre tinga dine

Hytta eller fritidsbustaden din er full av ting du er glad i. Ei god innbuforsikring sørgjer for at du ikkje står på bar bakke om noko uventa skulle skje. 
 

Visste du at...

Vi gir deg rimelegare forsikring dersom hytta di har montert FG-godkjent brannalarm, innbrotsalarm eller vassalarm.