Båtforsikring

Fritidsbåtar registrerte i Småbåtregisteret eller Securmark kan forsikrast hos oss.
  • Kasko dekkjer bla. samanstøyt, kantring, søkking og transport i Europa
  • Båt Pluss dekkjer skade på eller tap av lausøyre og jolle med inntil kr 30 000
  • Maskinskade dekkjer brotskadar i den maskinelle utrustinga til båten
Kontakt meg om båtforsikring

Båt Pluss Maskinskade Kasko Brann/tyveri
       
Opplagsutstyr inntil 15 000 kroner
Fastmontert utstyr
Løsøre inntil 30 000 kroner
Ekstrautgifter ved henting av båt med personskade
Skader på drivstoffsystem

Erstatning overnatting ved reparasjon


Bruddskader i maskinell utrustning


Skade på tilbehør

Transport av skadet båt

Redning

Bergelønn


Tyveri


Brann


Ulykke*


Ansvar*Egen forsikring som kan kjøpes som et tillegg på alle forsikringsalternativene. Se fullstendige vilkår (pdf).