Det er sjåføren sitt ansvar å sørgje for at dekka er tilpassa det føret det blir køyrt på. Å dra ut på glatt føre utan vinterdekk kan vere til fare for deg og medmenneska dine. Vi anbefaler at du sjekkar værmeldinga dit du skal, og skiftar dekk dersom det er fare for glatt føre.

Før du hiver deg rundt for å skifte dekk, er det er eit par ting du bør sjekke. Det første du bør sjekke er at dekka er i forskriftsmessig stand. Sleit vinterdekk gir ingen tryggleik. For vinterdekk er minimumskrav til mønsterdjupn 3 millimeter, men NAF anbefaler minimum 4 millimeter for bilar under 3 500 kilo. Når du har sørgt for at dekka er i forskriftsmessig stand og du er klar for å bytte anbefaler vi deg å sjekke følgjande råd frå NAF:

Gode råd ved dekkskifte
  • Sørg for at bilen står på rett underlag og helst ikkje på laus grus. 
  • Sjå til at bilen står i gir og at handbrekket er på. 
  • Ha ein god jekk og sørg for at denne er riktig plassert. Sjekk instruksjonshefte.
  • Ikkje beveg deg under ein bil som står berre på jekk. 
  • Løys hjulmutrar/boltar før bilen blir jekka opp. 
  •  Sjekk mønsterdjupn på dekka.
  • Sjå til at hjula blir plasserte riktig i henhold til rulleretning.
  • Stram til annakvar hjulmutter/bolt til alle er skrudd inntil. Ikkje stram for hardt, då kan du skade gjengar eller felg.
  • Sjekk lufttrykket på dekka.
  • Etter noko tids køyring bør du etterkontrollere at hjulmutrar/boltar sit.
Når kan ein bruke piggdekk?
Piggdekk kan brukast i perioden frå 31. oktober fram til første måndag etter påskedag for Sør- og Midt-Noreg. For Nordland, Troms og Finnmark kan piggdekk brukast frå 15. oktober til og med 1. mai.
Hugs at dersom du er utanfor desse datoane og føret tilseier at du må bruke vinterdekk eller piggdekk, kan - og skal du gjere det.

Er du riktig forsikra?
Det er ikkje berre dekka du må sørgje for å ha i orden når vinteren set inn. Sjå til at at du er riktig forsikra, og at forsikringa dekkjer behova dine. Dekkjer for eksempel forsikringa di bilberging dersom noko skulle skje? Treng du leigebil mens bilen din står på verkstad? Ønskjer du ei bilforsikring som dekkjer feilfylling og maskinskade?
Les meir om våre ulike forsikringsalternativ her.Kilde: NAF