Unngå vasskada
Frost i vannrøyr skuldast som regel at røyr er uheldig plassert, for eksempel langt ut i yttervegg, i kalde kjellarar eller dårleg isolerte konstruksjonar og på stader med kald trekk. Det er derfor lurt å vere oppmerksam på desse forholda.

Reiser du bort på hausten eller vinteren bør du stengje hovudstoppekrana og tømme røyra for vatn. Eventuelt bør du sørgje for at du har tilstrekkeleg med varme på, slik at røyra ikkje frys.

Hugs ventilasjon sjølv om det er kaldt
Når det er kaldt ute, kan det freiste å stengje ventilar og luftespaltar heilt igjen. Det kan gjere at inneklima blir dårleg. Stengjer ein all ventilasjon kan det føre til at luftskiftet i bustaden blir for lite, og det kan hope seg opp fukt, uheldige stoff og gassar frå aktivitetar og omgivnader. For lite ventilasjon kan gje både dårleg inneklima og helseproblem.

Kjelde: Sintef