Snøscooterforsikring

Eig du ein snøscooter, kan du forsikre denne hos oss.
  • 10 prosent rabatt dersom eigar er den same som fører, og er over 30 år
  • Rabatt for forhøgde eigendel
  • Ved FG-godkjent alarm, lås og attfinningssystem er det ingen eigendel
Kontakt meg om snøscooterforsikring

Kasko Brann/tjuveri Ansvar
     
Skade på køyretøy
Tjuveri

Brann

Bagasje inntil 5000 kroner

Ulukke*


Rettshjelp
*Eigen forsikring som kan kjøpast som eit tillegg på alle forsikringsalternativa. Se fullstendige vilkår (pdf).