Uføreforsikring

Uføreforsikring

Rundt 10 prosent av oss blir uføre. Ei uføreforsikring sikrar deg ein tryggare økonomisk kvardag dersom du skulle bli ein del av statistikken. Snakk med oss om kva uføreforsikringar som passar best for deg.

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Forsikringane du kan velje mellom er:

Kva skjer dersom du blir ufør?

Uførekalkulator

Sjå korleis økonomien din kan sjå ut dersom du blir 100 % ufør

Vilkår uføreforsikring