Uføreforsikring

Rundt 10 prosent av oss blir uføre. Ei uføreforsikring sikrar deg ein tryggare økonomisk kvardag dersom du skulle bli ein del av statistikken. Snakk med oss om kva uføreforsikringar som passar best for deg.
  • Sikrar deg økonomisk dersom du skulle bli arbeidsufør
  • Vi tilbyr personleg rådgivning
  • Kan kjøpast 18 til 50 år. Gjeld fram til 60 år
Kontakt meg om uføreforsikring

Om forsikringa

Forsikringane du kan velje mellom er:

Vilkår uføreforsikring