Resultater:

Eika Balansert hadde i april måned en positiv avkastning på 1,38%. Resultatet er 1,42% svakere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte opp 2,8%. Fondet hittil i år har en avkastning på 4,55%, noe som er 5,62% lavere enn referanseindeksen som endte 10,17%.

(Referanseindeksen er en sammensatt Indeks (50% VINXCAPNOK NI og 50% NORM)). 

Markedsutvikling:

April var en god måned i aksjemarkedet, både i USA og Europa. Uroen i finansmarkedet, etter tre store bankkollapser i USA, dempet seg betydelig i først halvdel av april. Gjennom måneden har en rekke makroøkonomiske nøkkeltall bekreftet at den globale veksten holder seg uendret, og bankkrisen virker ikke til å ha gitt store negative realøkonomiske konsekvenser. Både amerikansk og europeisk vekst støttes av en sterk tjenestesektor og et solid arbeidsmarked.

April måned markerte starten på rapporteringssesongen for første kvartal, der selskapene presenterer resultatene for de tre første månedene i regnskapsåret. Det har vært mye spenning knyttet til hva selskapene har prestert, men vel så mye til hva de sier om tiden de går i møte. I et turbulent marked med høy usikkerhet blir det ofte store utslag i aksjekursene, og dette kvartalet var ikke noe unntak. 

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling i april. 
Norske renter har steget videre siste måned og svak kronekurs forventes å bidra til fortsatt heving i foliorenten i mai. Markedene priser så inn en litt lavere rente neste år.

 

For en mer detaljert oversikt over hva som påvirker fondet, anbefaler vi at du gjør deg bedre kjent med fondene Eika Norden, Eika Norge og Eika Kreditt.  

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.